Hizmetler

EPDK Projelerimiz

  • Depolamalı Güneş Ve Rüzgar Elektrik Santrali Lisans Alımları
  • Depolamalı Yekdemsiz Satış
  • Biyokütle Santrallerimizin İmar İşlemlerinin Bitirilmesi
    İçerde kalan mevcut 60 MW' ın lisansa dönüştürülmesi
  • Tedarik Lisansı Alımları
  • Araç Şarj İstasyonlarının Noktasal Tespitlerinin Yapılması

Mevcut Pazar

  • EPC (Engineering Procurement and Construction) İşlerinin Yapılması
  • Güneş, Rüzgar, Biyokütle Ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının EPC İşlerinin Yapılması
  • PPA (Power Purchase Agreement) Anlaşmalı Tesislerin Mevzuatlara Uygun Olarak Kurulumlarının Yapılması